สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม8085
แสดงหน้า9553
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
รายงานการประชุมวาระพิเศษ

รายงานการประชุมวาระพิเศษ
อ้างอิง อ่าน 95 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

unionsaat


รายงานการประชุมวาระพิเศษ
คณะกรรมการสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลาย แอนซ์
ครั้งที่ 3 / 2554  วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 –10.00 น.
ณ ห้อง ประชุม บริษัท ออโต้อัลลาย แอนซ์  ประเทศไทย  จำกัด ( CB 104 )
********************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม                                               
                1)นายตรีชาญ                       ผ่องใส                                                   ประธาน
                2) นายสมปอง                      แสนสงวน                                            รองประธานฝ่ายกิจกรรม
                3) นายประสิทธิ์                   ศรีน้อย                                                   เลขาธิการ
                4) นายสุกัน                          พันธ์หนอง                                           รองเลขาธิการ
                5) นายอุทัย                           สุริยะ                                                      นายทะเบียน
                6) นายนฤพนธ์                    เฉลิมรัตนสกุล                                      เหรัญญิก
                7) นายสุรศักดิ์                      บุญเทียน                                               รองเหรัญญิก
                8) นายอิทธิชัย                      วัฒนะ                                                    ฝ่ายการศึกษา
                9) นายวีระ                            โพธิ์บัลลังค์                                          ฝ่ายสวัสดิการ 1
                10) นายปิยะชัย                    แพร่พานิชชัย                                       ฝ่ายสวัสดิการ 2
                11) นายพรชัย                      สุทธิธาราทิพย์                                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                12) นายสมศักดิ์                   แก้วกำพล                                              ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
                13) นายกฤษณพงษ์            รอดชาติ                                                 ฝ่ายข้อมูลและวางแผน
กรรมการที่ลาประชุม
                1)นายศรีไพร                      สีเสือ                                                      ฝ่ายกฎหมายแรงงาน
                2) นายปัญญา                       ชำนาญกุล                                             รองประธานฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์
1. นายอนันต์ชัย                   หนองช้าง
2. นายเสรีย์                           นุตไว
3. นายปริญญา                     ศุภกิจจานุสรณ์
4. นายยุทธนา                       ไชยปัญหา
5.นายปรเชษฐ์                      จูมแพง
6.นายเอ็มเอ                          เสนาะเสียง
 
  

 
unionsaat Zelekapoi@gmail.com [136.2.1.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :