สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม8076
แสดงหน้า9544
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
สาร์นจากประธาน

สาร์นจากประธาน
อ้างอิง อ่าน 96 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

unionsaat

สหภาพแรงงาน ผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย
THE SUPERIOR AUTO ALLIANCE THAILAND WORKERS’ UNION
เลขที่   126/87ม.1 ต.บ้านฉางอ.บ้านฉางจ.ระยอง21130 เบอร์โทรศัพท์ 087-6091544
 

ที่ สร.บช.ออท.         1-22  /2554                     
                                                                                                วันที่  24  เดือน สิงหาคม พ.ศ.25 54
 
เรื่อง       การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างประจำปี 2554
เรียน       ท่านสมาชิกสหภาพฯ ,ท่านหัวหน้างานในทุกระดับ
 
                    เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลาประมาณ  09.17 น.  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารบริษัทฯเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจำนวน 7 ข้อและข้อปรึกษาหารือร่วมอีก 14 ข้อ   คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯได้ตะหนักถึงภาวะค่าครองชีพที่สูงเป็นอย่างมากขึ้นในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิก รวมทั้งภาระที่เป็นภาษีสังคมที่บรรดาหัวหน้างานจะต้องจ่ายเป็นประจำในแต่ละเดือนซึ่งเป็นต้นทุนแฝงอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้เป็นหัวหน้างานและไม่อาจปฏิเสธการจ่ายได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งการแข่งขันอย่างสูงในตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ทีมีอยู่ในปัจจุบัน ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯบางส่วนจึงสนองตอบต่อการปรับตัวขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัท ทั้งในด้านการจูงใจพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาประวัติการมาทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางด้านเบี้ยขยันที่จะได้รับเป็นแบบขั้นบันได ส่วนการเกษียณอายุการทำงานก่อนกำหนดสำหรับพนักงานที่ทำงานมากับบริษัทมากกว่า 15 ปีและมีอายุมากกว่า 45 ปีจะสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เป็นประจำจากการปรับเข้าไปแทนผู้ที่ขอใช้สิทธิ์เกษียณอายุงานก่อนกำหนดโดยได้รับค่าชดเชยจากบริษัทตามระเบียบของการเกษียณอายุงานตอนอายุ 60 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้ของบริษัท และจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทุ่มเททำงานให้กับบริษัทเพราะว่าทุกๆท่านจะมีความหวังว่าอนาคตในวันข้างหน้าท่านก็จะมีโอกาสเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ จากการปรับตำแหน่งขึ้นไปเป็นหัวหน้างานในระดับที่สูงขึ้นจากการเกษียณอายุงานก่อนกำหนดของหัวหน้างานที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่าน
                             ข้อเรียกร้องและข้อปรึกษาหารือร่วมข้ออื่นๆจะช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานในสถานประกอบการแห่งนี้ คณะกรรมการบริหารสหภาพฯมุ่งเน้นทีจะผลักดันให้ AAT. ของพวกเราทุกคนเป็นองค์กรที่บุคลภายนอกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกองค์กรนี้ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลตอบแทนทางด้านค่าจ้างที่ดีและมีวัฒนธรรมภายในองค์กรที่มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเลิศ  คณะกรรมการบริหารสหภาพฯตระหนักถึงความท้าทายในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆในเชิงธุรกิจ และความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับอดีตของตัวเองและบริษัทแม่ของ AAT. ในด้านคุณภาพและต้นทุนการผลิต เราจึงพร้อมจะสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารระดับสูงในด้านการบริหาร  และเรายังพร้อมที่จะเป็นตัวเชื่อมกับสหภาพแรงงานฯระดับพนักงานเพื่อผลักดันให้เกิดแรงงานสัมพันธ์อันดีในสถานประกอบการแห่งนี้ ลบภาพของความขัดแย้งทางด้านแรงงานในอดีตที่พวกเราไม่

อยากเห็น

คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจตนารมณ์อันดีของพวกเราจะได้รับการสนองตอบด้วยมิตรไมตรีอันดีจากผู้บริหารที่เป็นผู้แทนของบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้บังคับบัญชาที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหภาพฯจะมองเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมงานคณะกรรมการบริหารสหภาพฯที่จะทำงานเสียสละเพื่อองค์กร โดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นไดแอบแฝง  รีบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพฯ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองของสหภาพฯและมาร่วมพัฒนาองค์กรสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทยให้เป็นที่พึ่งของพวกเราทุกคน.......ขอบคุณครับ
 
 
                                                            
ขอแสดงความนับถือ


( นายตรีชาญ       ผ่องใส  )
ประธาน
สหภาพแรงงาน ผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย
  

 
unionsaat Zelekapoi@gmail.com [136.2.1.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :