สถิติ
เปิดเมื่อ9/10/2011
อัพเดท22/09/2012
ผู้เข้าชม7945
แสดงหน้า9409
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
จดหมายข่าว
คำค้น
กล่องอิสระ
(เข้าชม 119 ครั้ง)

อุดมการณ์

ในโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันเป็นปรากฎการณ์  เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ ดังที่เห็นมาในประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานไทยก็ เช่นเดียวกับปรากฎการณ์อื่นๆ ทางสังคมนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็มีทั้งรุ่งเรืองและซบเซา  บางครั้งคึกคักเข้มแข็ง  ผู้นำโดดเด่นมีอุดมการณ์แน่วแน่  ผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิเนืองแน่นบ้างถูกคุกคาม ถูกไล่ล่า หายสาบสูญเป็นวีระชนนิรนาม บ้างถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหา 'ภัยสังคมหรือภัยต่อความมั่นคงของรัฐ'จำต้องหลีกหนีจากนาครสู่วนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองการปกครอง ในแต่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง และแต่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะดีขึ้นหรือเลวร้าย

          หากเราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ในอดีตเราจะไม่กังวลใจจนเกินกว่าเหตุ เนื่องจากการเมืองที่ผันผวนไปนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อขบวนการแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ซึ่งบุคคลต่างๆ ล้วนแต่ได้รับผลพวงในชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้นำแรงงานในอดีตหลายคนสับสน บางคนสิ้นหวัง หลายคนหวั่นไหว แต่ก็มีไม่น้อยยิ่งถูกกดขี่ยิ่งต่อสู้ ยิ่งยืนหยัด แม้จะเจ็บปวดจากการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เพียงไร แต่เขาเหล่านั้นยึดหลักที่ว่า 'ไม่มีพลังใด ยิ่งใหญ่เท่าพลังแห่งความสมานสามัคคี'และเชื่อว่าผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรคือผู้สร้างโลกให้วัฒนาเหตุไฉนเล่าสิทธิแรงงานไทยถึงอาภัพ และถูกเพิกเฉยแบบมาราธอนเรื่อยมา

          ด้วยเหตุนี้การรวมตัวกันย่อมดีกว่าต่างคนต่างอยู่ แบบตัวใครตัวมัน เพราะการต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมจำเป็นที่จะต้องมีพลังแห่งการรวมตัว และจงอย่าท้อถอย สิ้นหวัง เพื่ออนาคตที่ดีงาม ขอเพียงยืนหยัดยืนยงเข้มแข็งและอดทน มุ่งมั่นขจัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมให้หมดไป รวมถึงพวกแอบอิงอำนาจ

          เพราะฉะนั้น การมีสหภาพแรงงาน ทุกคนอยู่ดีมีความปลอดภัยและมั่นคงในการทำงานจนถึงทุกวันนี้ เพราะความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญของคณะผู้ก่อการสหภาพแรงงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์กรของพวกเรา ณ บรรทัดนี้ พวกเราในนามผู้สานต่อเจตนารมณ์อุดมการณ์ จึงขอก้มกราบคารวะจิตวิญญาณของท่านผู้กล้าเหล่านั้นด้วยจิตคารวะ...และทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ยังเชื่อว่า'ที่ใดมีแรงกดฉันใด ที่นั้นย่อมมีแรงต้านฉันนั้น'